Beveiliging - Bewaking

Agent de gardiennage - Opérateur de centrale d'alarme - Arrêté Royal du 23 mai 2018 - 68h

Informaties

Opleiding gepland op:
Neem contact met ons op om de datum van uw keuze te reserveren
Aantal vacatures: 16
Duur: 68 uur les
Prijzen: €1 090,00 excl. BTW
BTW-vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° WBTW
Taal:
Plaats:
Pre-registratie
Bereid u voor op uw volgende opleiding

Doelstellingen

Behaal het competentiecertificaat beveiligingsbeambte - centrale alarmoperator. Dit certificaat is vereist om de activiteit van resourcebeheer en alarmsystemen uit te oefenen.

Je leert hoe je:


  • Beheer de verschillende taken in een alarmcentrale
  • Analyseer snel informatie
  • Beslissingen nemen om mensen in nood te helpen

Toelatingsvoorwaarden

Om aan deze training deel te nemen, moet je voldoen aan de voorwaarden beschreven in art. 59 van het koninklijk besluit van 23 mei 2018.

De volgende documenten moeten worden overlegd om de inschrijving voor de opleiding te valideren:

  • Uittreksel blanco strafblad (model 1) jonger dan 6 maanden
  • Identiteitsbewijs waaruit blijkt dat de deelnemer onderdaan is van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en zijn hoofdverblijf heeft in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat
  • Certificaat psychotechnisch onderzoek
  • Certificaat van algemene bekwaamheid Bewaker

Locaties

In onze opleidingscentra

Liège :
Rue Campagne du Moulin 53/12
4470 Saint-Georges

Wavre :
Stationsstraat 19
1300 Limaal

In onze verschillende opleidingsvestigingen in Wallonië, Brussel en Vlaanderen.

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « [email protected] ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

Prijzen

€1 090,00 excl. BTW
BTW-vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° WBTW
De prijzen van de bewakingsopleidingen kunnen gewijzigd worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze opleiding

010 418 840

Bereid u voor op uw volgende opleiding

Andere opleidingen in deze categorie

Meer opleidingen bekijken