Beveiliging - Bewaking

Bijscholingsattest Leidinggevend Personeel-Koninklijk besluit van 23 mei 2018-16 uur

Bereid u voor op uw volgende opleiding

Doelstellingen

Sinds 2 december 2011 moet een leidinggevend personeelslid een “bijscholingsattest leidinggevend personeel” in zijn bezit hebben alvorens een identificatiekaart kan aangevraagd worden. Het bijscholingsattest leidinggevend personeel moet afgeleverd zijn tijdens een periode van twee jaar die de aanvraag van een identificatiekaart vooraf gaat. Deze vereiste is enkel van toepassing voor personen die een bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A (of strategisch leidinggevende) of type B (of operationeel leidinggevende) bezitten dat ouder is dan 5 jaar.

Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingseisen uiteengezet in artikel 9 van het koninklijk besluit van 23/05/2018 betreffende de voorwaarden voor opleiding, beroepservaring en geschiktheid, de voorwaarden voor een psychotechnisch examen voor een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie uitoefenen in een beveiligingsbedrijf, een interne beveiligingsdienst of een trainingsorganisatie en hun organisatie zoals:
 • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden hebben verstrekt (geen veroordelingen - ook in het buitenland)
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en daar zijn hoofdverblijf hebben
 • minimum leeftijd: 18 jaar oud
 • Heb een certificaat van algemeen strategisch leiderschap, een certificaat van operationeel leiderschap of het certificaat van competentie-verkoopvertegenwoordiger

Programma

 • De verordeningen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd of herwerkt en die betrekking hebben op particuliere beveiliging: 8 uur
 • Gerelateerde wetgeving: 8 uur

Locaties

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

 • Registratieformulier naar behoren ingevuld
 • Uittreksel uit het strafregister voor een beroep in beveiliging (bedoeld in artikel 596, lid 1 van de CIC), daterend van maximaal zes maanden.
 • 2 pasfoto's
 • Kopie van de identiteitskaart recto / verso
 • Kopie van het certificaat van persoonlijk leiderschap officier type A of B, strategisch leiderschap, een certificaat van operationeel leiderschap of het certificaat van competentie-verkoopvertegenwoordiger


Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « [email protected] ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.

Prijzen

280 € inclusief:

 • Het minerval
 • De syllabi
 • Administratieve kosten
Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code


De prijzen van de bewakingsopleidingen kunnen gewijzigd worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze opleiding

010 418 840

Bereid u voor op uw volgende opleiding

Andere opleidingen in deze categorie

Meer opleidingen bekijken