Beveiliging - Bewaking

Commercieel Vertegenwoordiger -Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - 60 uur

Informaties

Opleiding gepland op:
Neem contact met ons op om de datum van uw keuze te reserveren
Aantal vacatures: 16
Duur: 60 uur les
Prijzen: €1 750,00 excl. BTW
BTW-vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° WBTW
Taal:
Plaats:
Pre-registratie
Bereid u voor op uw volgende opleiding

Doelstellingen

Elke persoon die verantwoordelijk is voor commerciële relaties met klanten (= iets verkoopt) met uitzondering van leden van een trainingscentrum. Het is ook noodzakelijk om de recyclingleider te volgen. Let op: met deze nieuwe regeling moeten de vertegenwoordigers van uw bedrijven ook een recycling volgen en een identiteitskaart bij zich hebben

 • Hij heeft een diepgaande en actuele kennis van het wetgevingskader dat van toepassing is op de bewaarsector, zijn organisaties, activiteiten en personeel.
 • Hij kent de belangrijkste grondrechten en is zich bewust van de daaruit voortvloeiende voorschriften voor de beveiligingssector.
 • Hij kan omgaan met de dilemma's waarmee hij als verkoopmanager in de beveiligingssector wordt geconfronteerd.
 • Hij is in staat om ze op een ethische en ethische manier op te lossen, met respect voor individuele rechten en vrijheden.

Toelatingsvoorwaarden

Voldoen aan de toelatingseisen uiteengezet in artikel 9 van het koninklijk besluit van 23/05/2018 betreffende de voorwaarden voor opleiding, beroepservaring en geschiktheid, de voorwaarden voor een psychotechnisch examen voor een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie uitoefenen in een beveiligingsbedrijf, een interne beveiligingsdienst of een trainingsorganisatie en hun organisatie zoals:

 • een uittreksel uit het strafregister van maximaal 6 maanden hebben verstrekt (geen veroordelingen - ook in het buitenland)
 • onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en hun hoofdverblijfplaats hebben

Programma

 • Diepgaande studie van bewakingsvoorschriften (40 uur)
 • Grondrechten en wettelijke regels met betrekking tot bewaking (12 uur)
 • Training gericht op dilemma's tussen sociale, juridische, ethische en zakelijke belangen (8 uur)

Locaties

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

 • Registratieformulier naar behoren ingevuld
 • Uittreksel uit het strafregister voor een beroep in beveiliging (bedoeld in artikel 596, lid 1 van de CIC), daterend van maximaal zes maanden.
 • 2 pasfoto's
 • Kopie van de identiteitskaart recto / verso


Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « [email protected] ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

Prijzen

€ 770 inclusief:

 • Het minerval
 • De syllabi
 • Vergoedingen voor het onderzoek van de SELOR-voorschriften (1e zittingen) (repêchage: 135 €)
 • Administratieve kosten
 • Examenkosten

* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code


De prijzen van de bewakingsopleidingen kunnen gewijzigd worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze opleiding

010 418 840

Bereid u voor op uw volgende opleiding

Andere opleidingen in deze categorie

Meer opleidingen bekijken