Brandpreventie (Fire Truck)

Eerste interventieploeglid - bijscholing (FIRE TRUCK)

Informaties

De volgende trainingsdatums zijn op aanvraag beschikbaar.
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Aantal vacatures: 12
Duur: 4 uur les
Prijzen: €1 440,00 excl. BTW
BTW-vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° WBTW
Taal:
Plaats:
Pre-registratie
Bereid u voor op uw volgende opleiding

Doelstellingen

 • Het belang van de preventiemaatregelen opnieuw belichten.
 • Menselijke gedragingen leren beheersen in geval van rampen.
 • De algemene en specifieke richtlijnen naleven.
 • Een noodsituatie herkennen en alarm slaan.
 • Kennismaking met de verschillende evacuatiescenario’s.
 • Aanleren van de juiste reflexen bij het ontdekken van brand.
 • Antwoord op de welzijnscode op het werkboek III. - Werkplaatsen Titel 3.- Preventie van brand op de werkplek.

Toelatingsvoorwaarden

 • De klant stemt ermee in voldoende parkeergelegenheid te bieden voor een trailer van 12,40 m bij 2,40 m (met een open ruimte van ten minste 10 m en ten minste 30 meter van huizen en brandbare bronnen)
 • De toegang tot deze parkeerplaats moet breed genoeg zijn om de aankomst en het vertrek van deze trailer in de beste omstandigheden mogelijk te maken

Programma

Theorie

 • Inleidende film
 • Procedures in geval van brand.
 • Brandrisico’s in uw bedrijf.
 • Vuurdriehoek, vuurklassen…
 • De verschillende blusmiddelen
 • Blustechnieken
 • Signalisatie.

Praktisch
 • Toepassing van de richtlijnen in levensechte omstandigheden.
 • Blusoefeningen op vuur van klasse A, B en C met brandhaspel en blustoestellen.
 • Oefeningen in met rook gevulde ruimten.
 • Virtuele oefeningen in concrete situaties.

Locaties

Op de site van uw keuze overal in België

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « [email protected] ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

Prijzen

Groepsprijs (maximaal 15 personen per sessie) **
1440 € voor 1 dag.
2500 € voor 2 dagen
1.200 € per extra dag

* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code
** Inclusief vrachtwagenverhuur, trainer, verzekering, brandblussers en brandstoffen, beschermende kleding (helmen, handschoenen, overalls, maskers indien nodig.)
*** Transportkosten van de mobiele trainingseenheid 8.5 € / KM

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze opleiding

010 418 840

Bereid u voor op uw volgende opleiding

Andere opleidingen in deze categorie

Meer opleidingen bekijken