Elektrische gevaren

BA4-OPLEIDING - Veilig werken op of in de buurt van elektrische installaties

Informaties

Opleiding gepland op:
Neem contact met ons op om de datum van uw keuze te reserveren
Aantal vacatures: 16
Duur: 7 uur les
Prijzen: €220,00 excl. BTW
BTW-vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° WBTW
Taal:
Plaats:
Pre-registratie
Bereid u voor op uw volgende opleiding

Doelstellingen

 • Het doel van deze opleiding is om mensen die in het kader van hun werkzaamheden in contact komen met elektrische installaties, in staat te stellen zich bewust te zijn van de gevaren die daaraan verbonden zijn.
 • Een op de hoogte gestelde persoon kan deze risico’ s beoordelen en er adequaat op reageren.
 • Met deze training krijgt u de wettelijk verplichte verklaring BA4.

Toelatingsvoorwaarden

Geen toelatingsvoorwaarde

Programma

 • Elektrisch risico: ongevallenstatistieken
 • Definities: BA4 - kwalificatie van personen
 • Herhaling van de basisbegrippen elektriciteit
 • Effecten van elektrische stroom
 • Elektrische ongevallen
 • Preventie: veilig
 • Spanningsdomeinen
 • Beschermingsinrichtingen
 • Het uitschakelen van werk: procedures
 • Normaal herstel
 • Gevarenzones
 • Werkzaamheden onder spanning
 • Bescherming tegen elektrocutie
 • PBM (handschoenen, bril...)
 • Rijvaardigheid bij een ongeval.

Locaties

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « [email protected] ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.

Prijzen

Prijs per persoon: 160 €
Groepsprijs op aanvraag

We hebben in onze prijs inbegrepen:
● Onthaal met Koffie/tea
● Waterflessen
● Lunch en dranken

*Btw-vrije prijs overeenkomstig artikel 44 van het btw-wetboek

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze opleiding

010 418 840

Bereid u voor op uw volgende opleiding