Beveiliging - Bewaking

Bewakingsagent - winkelinspecteur- Koninklijk besluit van 23 mei 2018 - 20u

Informaties

Opleiding gepland op:
Neem contact met ons op om de datum van uw keuze te reserveren
Aantal vacatures: 16
Duur: 20 uur les
Prijzen: €380,00 excl. BTW
BTW-vrijstelling van artikel 44, § 2, 4° WBTW
Taal:
Plaats:
Pre-registratie
Bereid u voor op uw volgende opleiding

Doelstellingen

Het behalen van het bekwaamheidsattest bewakingsagent - winkelinspecteur. 

Dit bekwaamheidsattest is vereist voor het uitoefenen van de specifieke bewakingsactiviteit "winkelinspectie".


 • Hij voldoet aan het competentieprofiel voor de functie 'bewakingsagent'.
 • Hij is op de hoogte van trends in bedrijfsspecifieke criminaliteit.
 • Hij heeft kennis toegepast van het wettelijk kader voor winkelinspectie en frequente winkelgerelateerde overtredingen.
 • Hij kan het gedrag herkennen van een persoon die een vlucht voorbereidt. Hij kent de verschillende profielen van auteurs bij winkeldiefstal. Hij kent hun modus operandi en kan adequaat reageren om juiste bevindingen of correct gedrag te doen.
 • Hij kent de rol van camerasystemen in een alomvattende benadering van beveiliging. Hij ziet videobewaking als een onderdeel van het vastgestelde doel.
 • Hij weet hoe hij moet reageren op winkeldiefstal en kan adequaat reageren.
 • Het herkent conflicten en conflictsituaties en kan ze voorkomen, verspreiden, beheersen en de-escalatie toestaan.

Toelatingsvoorwaarden

 • Voldoe aan de voorwaarden voor uitoefening zoals beschreven in artikel 6 van de wet van 2 oktober 2017
 • Geef een uittreksel uit het strafregister van minder dan 6 maanden
 • Leg een identiteitsbewijs voor waaruit blijkt dat de kandidaat een onderdaan van de Europese Unie is
 • In het bezit zijn van het competentiecertificaat van de bewaker
 • In het bezit zijn van het certificaat van succesvolle psychotechnische tests

Programma

 • Toegepaste wetgeving voor winkelinspectie (4 uur)
 • Toegepaste beveiligingsanalyse (8 uur)
 • Interventietechnieken en conflictbenadering (8 uur)

Locaties

FACT TRAINING CENTER
Rue de la station, 19
B-1300 LIMAL

Vereiste documenten bij inschrijving

 • Registratieformulier naar behoren ingevuld
 • Uittreksel uit het strafregister voor een beroep in beveiliging (bedoeld in artikel 596, lid 1 van de CIC), daterend van maximaal zes maanden.
 • 2 pasfoto's
 • Kopie van de identiteitskaart recto / verso
 • Kopie van het succes van de psychotechnische test
 • Kopie van het competentiecertificaat van de bewaker


Registratieformulier voor individuen - Registratieformulier voor bedrijf
Dit document moet per post worden verzonden naar Fact Training Center, 19 rue de la Station op 1300 Limal, « ter attentie van de receptie », of via email naar het adres « [email protected] ». Vergeet niet om de nodige bijlagen aan uw registratie toe te voegen.
Voor het gebruik van opleidingscheques hebben we de twee codes en het gegevensblad van elke deelnemer nodig (download hier).

Prijzen

380 € inclusief:

 • Het minerval
 • De syllabi
 • Administratieve kosten
 • Examenkosten
* Prijs vrijgesteld van btw volgens artikel 44 van de btw-code


De prijzen van de bewakingsopleidingen kunnen gewijzigd worden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze opleiding

010 418 840

Bereid u voor op uw volgende opleiding

Andere opleidingen in deze categorie

Meer opleidingen bekijken